pirsan havalandırma

PİRSAN ÇÖZÜMLER

Fan Coil Sistemleri

Fan coil sistemi esas olarak tamamen sulu bir sistemdir.

fan-coil ankara


Fan coil sistemi esas olarak tamamen sulu bir sistemdir. Sıcak su bir sıcak su kazanında, soğuk su ise su soğutma grubunda (chiller) üretilir. Fancoil cihazları bir fan ve ısı geçiş yüzeyi olarak serpantin içeren elemanlardır. Fan yardımı ile odadan alınıp, serpantinler üzerinden geçirilerek ısıtılan veya soğutulan hava tekrar odaya üflenir. Serpantin içinden soğuk su geçiyorsa soğutma, sıcak su geçiyorsa ısıtma yapılır. Dönüş borularıyla merkeze dönen su burada tekrar ısıtılıp/soğutularak sirkülasyon sağlanır. Bu amaçla dolaşım pompaları kullanılır. Bilhassa çok odalı binalarda ve kanal geçirmek için yeterli hacmin bulunmadığı uygulamalarda tercih edilir. Özellikle otel, hastane, ofis ve yüksek katlı konutlarda kullanılmaktadır. Fancoil üniteleri cam önlerine, asma tavan içlerine ya da tavan altına ve döşeme içlerine konabilir. Buna göre farklı fancoil tipleri geliştirilmiştir.

Konforlu hava şartlarının sağlanması için ısıtılmış yada soğutulmuş havanın yanı sıra temiz de olması gerekmektedir. Fancoil cihazlarında hava bataryaya çarpmadan önce toz tutucu G4 filtreye çarpmaktadır.

fan-coil ürün


fan-coil sistemleri


Eğer kullanılan fan coil içinde tek serpantin varsa, kurulan sisteme iki borulu fancoil sistemi adı verilir. Sistemde dağıtım ve toplama yapan iki boru dolaşır. Her fancoil cihazına bir dağıtma borusu, bir toplama borusu bağlanır. Bu durumda bütün sistemde ya soğuk su yada sıcak su dolaştırılabilir. Dolayısıyla bütün sistemde aynı anda ya ısıtma yada soğutma yapılabilecektir.

fan-coil


Fakat dört borulu fancoillerde sistem daha farklıdır. İki dağıtım ve iki toplama yapan dört boru dolaşır. Her fancoil cihazına iki dağıtma borusu, iki toplama borusu bağlanır. Boru çiftlerinden biri soğuk su, diğerinde sıcak su dolaşmaktadır. Dolayısıyla dört borulu fancoiller birbirinden bağımsız olarak aynı anda ısıtma ve soğutma yapabilmektedir.

Mevsim geçişlerinde sıcaklık farkından dolayı oluşan konfor şartlarında ki değişkenlik sorunu iki borulu fancoillerlerle çözülemezken; dört borulu fancoiller sorununuza çözüm olmaktadır.

Fancoil sistemlerinin çalışması için iki önemli bileşen vardır. Bunlar fancoil termostatı ve motorlu vanalardır. Fan coil termostatı ortamda bulunan kişilerin konfor sıcaklık değerine (set değeri) göre fan coil cihazının motorlu vanasını ve fanını yönetir. Bu işlemi yapabilmek için, ısıtma ihtiyacı olduğunda termostat sıcak suyun fan coilden geçmesi için vanayı açar ve fanı çalıştırır; istenen sıcaklığa ulaşıldığı zaman ise vanayı ve fanı kapatır. Benzer şekilde soğutma ihtiyacında da aynı işlemi tekrarlar.

Fancoil termostatı ortamda bulunan kişilerin konfor şartlarına göre motorlu vana ve fanı kontrol eder. Termostatlar ile yaz-kış modları ve kademe ayarı yapılabilmektedir ve istenilen sıcaklık set edilebilme özelliğine sahiptir. ,Isıtma ve soğutma ihtiyacı olduğunda termostat sıcak yada soğuk suyun fancoilden geçmesi için vanayı açar ve fanı çalıştırır; set edilen sıcaklığa ulaşıldığı zaman ise vanayı ve fanı kapatır. Analog ve dijital led aydınlatmalı olarak farklı tasarımlarda termostatlar müşteri tercihi doğrultusunda belirlenmektedir.

fan-coil

Fancoil sistemlerinde ki diğer önemli bileşen motorlu vanalardır. Bu vana fan coil ünitesinden geçecek suyun akışını kontrol eder. Ortamı ısıtma veya soğutma isteğine göre motorlu vana açılır veya kapanır.

fan-coil

Bu motorların on-off çalışan modelleri olduğu gibi oransal çalışan modelleri de vardır. Mahal ısı kontrolünde hassasiyet arttırılmak istenirse FCU vanasında on-off kontrol yerine oransal kontrol tercih edilmelidir. Fancoil iç üniteleri dekor ve kullanım açasından da çeşitlilik göstermektedir. Aşağıda fancoil iç ünitelerine ait fotoğraflara yer verilmiştir.

fan-coil

SEKTÖRLER
 1. referans
 2. referans sultan
 3. referans
 4. referans
 5. referans
 6. referans
 7. referans
 8. referans
 9. referans
 10. referans
 11. referans
 12. referans
 13. referans
 14. referans
 15. referans
 16. referans
 17. referans
 18. referans
 19. referans
 20. referans
 21. referans
 22. referans
 23. referans
 24. referans
 25. referans
 26. referans
 27. referans
 28. referans
 29. referans
 30. referans
 31. referans
 32. referans
 33. referans
 34. referans
 35. referans
 36. referans
 37. referans
 38. referans
 39. referans
 40. referans
 41. referans
 42. referans
 43. referans
BÜLTEN