pirsan havalandırma

PİRSAN ÇÖZÜMLER

Hijyenik ve Temiz Oda Havalandırma Sistemi

Hijyen standartlarına göre temiz hava ortamı.

hijyenik klima santrali


Ürün, alet, teçhizat ve insanların; ISO tarafından kabul edilen temizlik standartlarına göre toz, partikül, atık gaz ve kötü kokular gibi mikrop, mikroorganizma gibi canlı parçacıklardan koruyacak şekilde sıcaklık, nem, basınç, gürültü seviyesi ve hava hareketi belli standartlar içinde olan kontrollü ortama temiz oda denmektedir.

hijyenik klima santrali


Temiz oda da esas amaç öncelikle ISO tarafından kabul görülen hijyen standartlarına göre temiz hava ortamı elde etmek, daha sonra prosesle ilgili teknolojik ortamı gerektiren her türlü şartı sağlayıp stabil tutmaktır.

hijyenik klima santrali


Temiz oda uygulaması yapılan laboratuvara sokulacak cisimler isopropil alkol ile temizlenir ve içerde ki hava sürekli HEPA filtrelerden geçirilerek partiküllerden arındırılır. Hepa (High Efficiency Particulate Arresting)’nın dilimizce karşılığı Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı ve %85 ve üzerinde, 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan arındırabilen filtrelerdir. Ayrıca UV filtreler ile entegrasyon sağlanarak daha etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.Temiz odalarda ortamda bulunan partikül sayılarına göre sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma 1 m³ lük bir bölümde ki partikül sayıları baz alınarak yapılmıştır.

PARTİKÜL (ADET) SINIFLANDIRMA
10.000-100.000 D CLASS
1.000-10.000 C CLASS
100-1.000 B CLASS
1-100 A CLASS

hijyenik klima santrali


Steril alanlar içerisinde kirlenme riskini minimum seviyelerde tutmak ve gerekli hijyen kalitesini sağlamak amacı ile temiz odada faaliyet gösterecek personelin eğitimi, mimari plan, inşai uygulama detaylarının yanı sıra ve iç ortam kalitesini belli standartlara getiren ve stabil tutan hijyenik klima sistemleridir.

Steril alanlar içerisinde yer alan ameliyathane, laboratuvar vb. sterilizasyon gerektiren alanlarda mikroorganizmaların taşınmasına yardımcı boyutta ki partiküllerin konsantrasyonlarının kontrolü amacı ile ISO normları da esas alınarak hijyenik klima sistemi tasarlanmaktadır.

Bu tasarım hava kaynaklı partiküllerin steril alanlara ulaşımını engellemek ile birlikte oluşan partiküllerin (insan, ekipman ve diğer kaynaklı) mahalden uzaklaştırılarak ortamın sterilitesinin korunmasını amaçlamaktadır.

hijyenik klima santrali


hijyenik klima santrali


SEKTÖRLER
 1. referans
 2. referans sultan
 3. referans
 4. referans
 5. referans
 6. referans
 7. referans
 8. referans
 9. referans
 10. referans
 11. referans
 12. referans
 13. referans
 14. referans
 15. referans
 16. referans
 17. referans
 18. referans
 19. referans
 20. referans
 21. referans
 22. referans
 23. referans
 24. referans
 25. referans
 26. referans
 27. referans
 28. referans
 29. referans
 30. referans
 31. referans
 32. referans
 33. referans
 34. referans
 35. referans
 36. referans
 37. referans
 38. referans
 39. referans
 40. referans
 41. referans
 42. referans
 43. referans
BÜLTEN